KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Yleistä kertomakirjallisuutta ja kirjallisuushistoriaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeistä yleistä kertomakirjallisuutta

 • pystyy soveltamaan oppimiaan analyysitaitoja kertomakirjallisuuden tulkinnassa

 • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Oppimateriaalit

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä

 • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2013. (s. 59–153, Kertomakirjallisuus)
ja kuusi (6) teosta seuraavista:
 • Fielding: Tom Jones
 • Goethe: Die Leiden des Jungen Werthers
 • Stendhal: Le Rouge et le Noir
 • Balzac: Eugénie Grandet
 • Dickens: Bleak House
 • Eliot: The Mill on the Floss
 • Melville: Moby Dick
 • Mann: Der Zauberberg
 • Woolf: Mrs. Dalloway
 • Robbe-Grillet: Dans le labyrinthe
 • García Márquez: Cien años de soledad
 • Soyinka: Season of Anomy
 • Eco: Il nome della rosa
 • Spiegelman: Maus
 • Morrison: Beloved
 • Joyce: Dubliners
 • Lispector: Passio : rakkaus G.H:n mukaan
ja neljä (4) novellistia teoksineen seuraavista:
 • Maupassant: Boule de suif ja Horla (teoksessa "Novelleja")
 • Kafka: Die Verwandlung
 • Conrad: The Heart of Darkness
 • Blixen: The Deluge at Norderney (teoksessa "Seven Gothic Tales")
 • Mansfield: The Garden Party and other Stories
 • Hemingway: The Old Man and the Sea
 • Borges: El Jardín de senderos que se bifurcan (Haarautuvien polkujen puutarha) alkuperäinen tai englanninkielinen käännös (The Garden of Forking Paths) tai kokoomateoksesta Haarautuvien polkujen puutarha alkuperäiseen kokoelmaan kuuluvat novellit
 • Munro: The Progress of Love
 • Wolf: Medeia: kertomus kuudelle äänelle.

Lisäksi suositellaan itsenäistä tiedonhakua valituista kirjailijoista.

Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus