KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kotimaista lyriikkaa ja draamaa sekä kirjallisuushistoriaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeistä kotimaista lyriikkaa ja draamaa

 • pystyy soveltamaan oppimiaan analyysitaitoja lyriikan ja draaman tulkinnassa

 • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Oppimateriaalit

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä

 • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2013. (s. 157-251 Lyriikka ja s. 255-350 Draama)
ja seitsemän (7) seuraavista runokokoelmista:
 • Leino: Helkavirsiä I
 • Manninen: Säkeitä I-II
 • Kailas: Runoja
 • Mustapää: Linnustaja
 • Juvonen: Pohjajäätä
 • Koskenniemi: Runoja
 • Hellaakoski: Sarjoja
 • Vala: Kaukainen puutarha
 • Sarkia: Unen kaivo
 • Viita: Betonimylläri
 • Manner: Fahrenheit 121
 • Haavikko: Puut, kaikki heidän vihreytensä
 • Saarikoski: Mitä tapahtuu todella?
 • Kirstinä: Luonnollinen tanssi
 • Nummi: Matkalla niityn yli
 • Rekola: Minä rakastan sinua, minä sanon sen kaikille
 • Turkka: Tule takaisin, pikku Sheba
 • Tikkanen: Vuosisadan rakkaustarina
 • Ågren: Jär
 • Inkala: Tässä sen reuna
 • Kontio: Tanssisalitaivaan alla
 • Tavi: Esim. Esa
ja viisi (5) seuraavista näytelmistä:
 • Wecksell: Daniel Hjort
 • Kivi: Nummisuutarit
 • Linnankoski: Ikuinen taistelu
 • Jotuni: Tohvelisankarin rouva
 • Wuolijoki: Niskavuoren Heta
 • Manner: Poltettu oranssi
 • Haavikko: Agricola ja kettu
 • Meri: Sotamies Jokisen vihkiloma
 • Mannerkorpi: Avain
 • Kylätasku: Runar ja Kyllikki
 • Lundán: Tarpeettomia ihmisiä
 • Ruohonen: Kuningatar K
 • Turkka: Osta pientä ihmistä
 • Oksanen: Puhdistus
 • Klemola: Kokkola
 • Jokela: Mobile Horror

Lisäksi luetaan seuraavista teoksista ne osat, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:

 • Varpio, Yrjö; Lassila, Pertti (toim.): Suomen kirjallisuushistoria 1–3. Suomalaisen kirjallisuuden seura(SKS) 1999.
 • Hallila, Mika; Hosiaisluoma, Yrjö; Karkulehto, Sanna; Kirstinä, Leena; Ojajärvi, Jussi (toim.): Suomen nykykirjallisuus: 1 ja 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013.

Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus