KIRA1201 Lajiteoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kirjallisuuden lajiteorian perusteet ja genren roolit kulttuurisessa merkityksenmuodostuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleisesti lajiteoriaa ja sen keskeisiä ongelmanasetteluja

  • ymmärtää lajiproblematiikkaa kirjallisuudessa, muissa taiteenlajeissa, medioissa ja kulttuurissa

  • osaa pohtia kriittisesti lajiin liittyviä teoreettisia ja tulkinnallisia kysymyksiä. 

Kirjallisuus

  • Frow, John: Genre. London; New York: Routledge 2006.
  • Dowd, Garin; Strong, Jeremy; Stevenson, Lesley: Genre matters: essays in theory and criticism. Bristol : Intellect 2006.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Esseessä on mahdollista erikoistua esimerkiksi johonkin lajiteoreettiseen kysymykseen tai tiettyyn lajiin.

Opetus