KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

  • Ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa.
  • Tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena.
  • Tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään.
  • Tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun.
  • Tuntee vihreän kemian perusperiaatteet.
  • Tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita.

Työelämätaidot:

  • Asiantuntijatekstin laatiminen
  • Oman alan tuntemus liittyen kemikaaliturvallisuuteen ja -lainsäädäntöön 
  • Tiedonhankinta ja –arviointi 
  • Ajanhallinta

Esitietojen kuvaus

Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssille osallistuminen ei edellytä muiden kemian perusopintokurssien tietoja.

Oppimateriaalit

Verkkoympäristössä annettu kurssimateriaali.

TAI

Kirjatentti perustuu teokseen:

Principles of Environmental Chemistry, Harrison, R M; Monks, P; Farmer, J G
Publisher: Royal Society of Chemistry
Location: Cambridge, GBR
Date Published: 10/2007
Language: en
eISBN: 9781847557780

https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1296522

e-kirjana JY:n verkkoalueelta tai

KIRJASTON OHJEET ETÄKÄYTTÖÖN

https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/etakaytto

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssi arvioidaan verkkoympäristössä suoritettujen tehtävien perusteella. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) vaaditaan vähintään 50% tentin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen sekä opiskelu verkkoympäristössä (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opiskelu verkkoympäristössä - tarkempi kuvaus opinto-ohjelmassa.

Opetus

x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

If you want to take exam in English, please contact the teacher.

Oppimateriaalit:

Kirjatentti perustuu teokseen:

Principles of Environmental Chemistry
Harrison, R M Monks, P Farmer, J G
Pages: 374
Publisher: Royal Society of Chemistry
Location: Cambridge, GBR
Date Published: 10/2007
Language: en
eISBN: 9781847557780

https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1296522

e-kirjana JY:n verkkoalueelta tai

KIRJASTON OHJEET ETÄKÄYTTÖÖN

https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/etakaytto

Opetus