JSBY7120 Monimuotoisuus työyhteisössä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Monimuotoisuus (diversiteetti) käsitteenä ja ilmiönä

  • Etnisyys, nationalismi, rasismi, seksismi ja syrjintä

  • Työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä työskentelemiseen ja kehittämiseen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja kuvata työelämän monimuotoisuuteen (diversiteettiin) liittyviä käsitteitä ja lähtökohtia

  • arvioida monimuotoisuutta oman työn ja työympäristön lähtökohdista

  • soveltaa oppimaansa oman työyhteisönsä kehittämiseen 

Lisätietoja

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät monimuotoisuuden osalta seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: ensisijaisesti kohdat Eriarvoisuuden vähentäminen ja Sukupuolten tasa-arvo. Toissijaisesti kohdat Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä Yhteistyö ja kumppanuus.  

Oppimateriaalit

Kirjallinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.  

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, kurssilla annetut ryhmätyöt ja –keskustelut, kirjallinen harjoitustehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla annettujen tehtävien suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta