JSBY7030 Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Digitaalinen markkinointi kehittyy vauhdilla, samalla myös markkinointia säätelevä lainsäädäntö. Toimialasta riippuen yritysten markkinointia koskevat yleinen markkinointilainsäädäntö, kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimissa sekä erilaiset alakohtaiset säännökset ja määräykset. Kuluttajamarkkinoinnissa sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- ja tekstiviestimainokset, edellyttää ennakkosuostumusta, kun taas B2B-puolella näin ei välttämättä ole. Lisäksi immateriaalioikeudet voivat rajoittaa kenen kuvia tai teoksia markkinointisisällöissä voidaan käyttää. Tekijänoikeudet digiympäristössä voivat aiheuttaa yritykselle haasteita. Uusien digitaalisten teknologioiden myötä markkinointitaktiikat monipuolistuvat, mikä haastaa lainsäädäntöä. Erityisen ajankohtainen kysymys markkinointiviestinnässä on asiakkailta kerättävä data ja siihen liittyvä yksityisyydensuoja. Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen -opintojakson tavoite onkin johdattaa opiskelijat markkinoinnin lainsäädäntöön, keskeisiin juridisiin peruskäsitteisiin, antaa avaimet tiedon soveltamiseen ja itsenäiseen tiedonhakuun arjen digimarkkinointityössä.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee kuluttajasuojalain ja lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa erityisesti digitaaliseen markkinointiviestintään liittyvien kysymysten osalta
  • Tuntee ja ymmärtää (digi)markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä ja peruskäsitteistöä
  • Osaa opintojakson jälkeen itsenäisesti hakea lisätietoa viestinnän ja markkinoinnin lainsäädännöstä
  • Ymmärtää EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä henkilötietojen suojaan liittyvät velvollisuudet ja osaa huomioida ne käytännössä
  • Tietää immateriaalioikeuden ja erityisesti tekijöidenoikeuteen ja tavaramerkkioikeuteen liittyvät perusasiat ja osaa huomioida ne käytännössä
  • Hahmottaa yksityisyydensuojaan, datan käyttöön ja vastuullisuuteen liittyvät eettiset kysymykset ja osaa toimia vastuullisesti näiden osalta työtehtävissään

Lisätietoja

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskatsaus digitaalista markkinointia ja viestintää koskevaan lainsäädäntöön ja tarjota peruskäsitteet ja perustietämys yrityksen markkinointiviestintää koskevaan lainsäädäntöön. Opintojakso soveltuu niin markkinoinnin alan ammattilaisille kuin kaikille digitaalisesta viestinnästä kiinnostuneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan. Opintojakso soveltuu myös tutkinto-opiskelijoille, jotka tulevaisuuden työssä tulevat sijoittumaan viestinnän taitoja vaativiin työtehtäviin. Opintojakso on osa digimarkkinoinnin opintokokonaisuutta.


Suoritustapa oppimistehtävä tai tentti, määritellään vuosittain opetusohjelmassa.


HUOM. Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Oppimateriaalit

Luennot ja luentomateriaali sekä opettajan erikseen ilmoittamat materiaalit

Kirjallisuus

  • Koivumäki, Elina. 2022. Markkinointijurdiikka; ISBN 9789522468536; 2. painos. https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/markkinointijuridiikka-1?variant=42789642928277

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opetuksen järjestää avoin yliopisto
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opetuksen järjestää avoin yliopisto
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu oppimistehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta