JSBY7020 Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden kokoava jakso (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla sovelletaan Digimarkkinoinnin opintokokonaisuudessa opittua. Opiskelija laatii jaksolla digimarkkinointisuunnitelman valitsemalleen organisaatiolle. Opiskelijan oman opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson oppimistehtävälle

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä
  • Hyödyntää digimarkkinoinnin työkaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa
  • Suunnitella organisaation digimarkkinointia sekä arvioida strategioiden ja toimenpiteiden seurauksia
  • Tunnistaa digimarkkinointiin liittyviä oppimistarpeita työelämässä

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen Digimarkkinoinnin opintokokonaisuutta suorittaville, ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona

Esitietojen kuvaus

Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden muut opinnot (vähintään 13 opintopistettä)

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opetuksen järjestää avoin yliopisto
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu oppimistehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta