JSBY7010 Johdanto digimarkkinoinnin opintokokonaisuuteen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan digimarkkinoinnin peruskäsitteistöön ja -käytäntöihin sekä luodaan ymmärrys sen tarjoamista mahdollisuuksista työelämän kontekstissa. Opiskelija laatii jakson aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden opintotarjonnasta sekä valmistautuu reflektoimaan oppimistaan valitsemiensa opintojaksojen edetessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteitä ja -käytäntöjä
  • Kykenee tunnistamaan digimarkkinoinnin tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia
  • Hahmottaa opintokokonaisuuden sisällön
  • Osaa valita itselleen sopivat opintojaksot opintokokonaisuuden sisällöstä

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Opetuksen järjestää Avoin yliopisto.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu oppimistehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta