JSBY6140 Kokoava jakso Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Osaamisen arviointi

  • Yksilöllisten valintojen perusteella muodostunut teoreettinen ja käytännöllinen tieto muodostaa pohjan arviointi- ja reflektointitehtäville 

Osaamistavoitteet

Kokoavan opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida opintokokonaisuudessa opitun merkitystä sote-alan työssä ja työympäristössä

  • arvioida opintokokonaisuudessa opittua urasuunnitelmien näkökulmasta

  • reflektoida oman osaamisen kehittymistä

  • tunnistaa tulevaisuuden jatkuvan oppimisen oppimistarpeita Sote-alalla 

Lisätietoja

Kokoava opintojakso on pakollinen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuutta suorittaville ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 3 Terveyttä ja hyvinvointia.  

Oppimateriaalit

Osaamisen arviointia koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus – vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävät kurssin aikana
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta