JSBY6130 Orientaatio Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuuteen (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Johtaminen ja johtajuus – trendit ja haasteet sosiaali- ja terveysalalla

  • Osaamistarpeiden ennakointi – tulevaisuuden osaaminen

  • Yleiset työelämätaidot

  • Osaamisen kehittäminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida johtamis- ja henkilöstöosaamisen tarpeita omassa/tulevassa työssä ja työympäristössä

  • arvioida omassa/tulevassa työssä ja työympäristössä tarvittavia yleisiä työelämätaitoja

  • tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita yleisesti sekä omassa/tulevassa työympäristössä

  • tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan

  • tehdä opintokokonaisuuteen liittyviä valintoja oman osaamisen kehittämisen lähtökohdista 

Lisätietoja

Orientaatiojakso on pakollinen Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuutta suorittaville ja se suoritetaan ensimmäisenä. 

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen 3 Terveyttä ja hyvinvointia. 


Vastuuopettaja kontaktiopetuksessa: Virpi Malin

Oppimateriaalit

Sosiaali- ja terveysalan johtamista ja osaamista koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus – vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Ennakkotehtävä, osallistuminen lähiopetukseen, ryhmätehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Ennakkotehtävä, tehtävät opintojakson aikana
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta