JSBY4120 Vastuullinen taloustiede (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisuuteen donitsitaloustieteen näkökulmasta. Donitsitaloustiede hahmottelee tulevaisuuden näkymän globaalista taloudesta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää oikeudenmukaisessa ja turvallisessa tilassa, planeettamme kantokyvyn rajoissa. Opintojakso kannustaa pohtimaan miten vastuullisuutta voidaan vahvistaa yksilöiden oman toiminnan, vastuullisien toimintaympäristöjen sekä talouden rakenteiden kautta. Vastuullisuutta pohditaan myös suhteessa taloustieteellisiin teemoihin, kuten talouskasvuun, voiton tavoitteluun ja hyödyn maksimointiin. Opintojakso rohkaisee kriittiseen ajatteluun, tukien vastuullisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä taloustieteessä, työelämässä sekä yksilöiden henkilökohtaisilla elämän osa-alueilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Ymmärtää millaiset rajat planeetan kantokyky asettaa toiminnalle

- Hahmottaa erilaisia käyttäytymistämme ohjaavia tekijöitä, ja ymmärtää niiden merkityksen osana vastuullisuutta

- Osaa tulkita yhteiskunnallista keskustelua ja taloudellista analyysiä vastuullisuuden näkökulmasta

- Pystyy arvioimaan omia, työelämän sekä talouden päämääriä kestävyys ja vastuullisuus huomioiden

- Osaa arvioida taloustieteellisiä teemoja vastuullisuuden ja donitsitaloustieteen kautta 

Lisätietoja

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 13 Ilmastotekoja.

Oppimateriaalit

· Muu kurssin aikana ilmoitettu kirjallisuus

Kirjallisuus

  • • Raworth, K. & Pietiläinen, J. (2018). Donitsitaloustiede: Seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Terra Cognita.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävät kurssin aikana
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta