ITKP0007 Kansalaisen kyberturvallisuus (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1) Mistä kyberturvallisuudessa on kysymys? Mikä erottaa sen tietoturvasta?

2) Millaisia kyberturvariskejä liittyy normaalin arkeenkodissa: tietojen kalastelu, virukset ja haittaohjelmat, kiristyshait-

taohjelmat, palvelunestohyökkäykset, haavoittuvuudet ja päivitykset, esineiden Internet.

3) Miten omaa tietoturvaa voi lisätä: verkon suojaaminen, oman tietokoneen suojaaminen, tunnusten ja salasanojen hallinta, yksityisyyden suojaaminen, mobiililaitteisiin liittyvät erityispiirteet, hyvät salasanat.

4) Sosiaalinen media, yksityisyys ja avointen lähteiden tiedustelu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osallistuja tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen. Lisäksi hän osaa tärkeimmät tekniset ja muut suojaustoimenpiteet niin koti- kuin mobiiliympäristössäkin.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkotentti (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus