ITKJ8000 Tekniikan alan tutkimusmenetelmät (3 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija 1) tietää ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan tutkimusmetodiikan keskeiset osa-alueet, 2) ymmärtää todellisuutta muokkaavan tieteellisen toiminnan perusteet ja tutkimusmetodien merkityksen osana alan tutkimusprosesseja, sekä 3) tiedostaa eettisesti kestävän tutkimuksen perusperiaatteet. Opintojakso antaa hyvät valmiudet väitöskirjan tekemiselle.

Lisätietoja

Jakso on pakollinen TkT-tutkintoa suorittaville opiskelijoille, joilla ei ole vastaavaa osaamista aiemmissa opinnoissaan. Myös muita tutkintoja suorittavat voivat osallistua opintojaksolle.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jakso toteutetaan pienryhmissä järjestettävänä lukupiirinä (kuusi aihetta ja lukupiirikertaa), joissa käsitellään asiantuntija-alustuksen pohjalta tutkimusmenetelmäkirjallisuutta, tuotetaan lukupiiriraportti sekä tutustutaan yksilötyönä kuuteen tutkimukseen, joita arvioidaan kulloinkin käsiteltävän menetelmän näkökulmasta. Lukupiiri ja raportointi joko suomeksi tai englanniksi osallistujien valinnan mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta