ITKA201 Algoritmit 1 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Algoritmien analysointi, funktion kertaluokka, aikavaativuuden määrääminen. Tietorakenteet, pino, jono, lista, binääripuu, verkot. Algoritmien suunnittelumenetelmät, raaka voima, osittaminen, taulukointi, ahne menetelmä.

Suoritustavat

Tentti.

Arviointiperusteet

Tentti. Ei pakollista läsnäoloa luennoilla tai demoryhmissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia algoritmeja. Opiskelija osaa valita algoritmeille sopivat tietorakenteet.

Esitietojen kuvaus

ITKP102 Ohjelmointi 1 tai vastaavat ohjelmointitaidot.

Kirjallisuus

  • Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, "Introduction to Algorithms".
  • Goodrich, Tamassia, Goldwasser, "Data Structures and Algorithms in Java".
  • Weiss, "Data Structures and Algorithm Analysis in Java".

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti. Ei pakollista läsnäoloa luennoilla tai demoryhmissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus