FTEM1006 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

1. Sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämissuunnat ja ennakointityöskentelyyn liittyvät keskeiset käsitteet kuntoutuksen.

2. Ennakointimenetelmät ja innovaatiotoiminta, tulevaisuuden tutkimus.

3. Yksilöllistetty terveys, yhteisökehittäminen, näyttöön perustuva kuntoutus ja yhteisökuntoutus ja arki- ja etäkuntoutus.

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija oivaltaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvät kehittämissuuntaukset ja megatrendit kuntoutuksen toimintaympäristöä muuttavana ja kuntoutuksen kehittämistä ohjaavina tekijöinä.

2. Opiskelija osaa hyödyntää innovaatiotoiminnan, ennakointimenetelmien ja tulevaisuuden tutkimuksen mahdollisuuksia kuntoutuksen ja palvelujärjestelmän asiakaslähtöisessä kehittämisessä kuntoutuksen muuttuvissa toimintaympäristöissä.

3. Opiskelija kykenee ratkaisemaan vaativia kuntoutuksen liittyvä ongelmia yhteisöllisesti näyttöön perustuen hyödyntäen innovaatiotoimintaa ja ennakointimenetelmiä.

Lisätietoja

Oulun ammattikorkeakoulun vastuujakso. OAMK koodi: 0D00C164.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja