FTEM1003 Kuntoutuksen palvelujärjestelmä, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, palvelujen integraatio, asiakaslähtöisyys, yhteisasiakkuus, asiakasyhteistyö, moniammatillinen yhteistyö

Kuntoutusohjaus, yksilöllinen elämänhallinnan tukeminen, vastuullinen asiakasohjaus

Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian sovellukset, tuotteet, palvelut ja laitteet kuntoutuksessa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida ja kehittää kuntoutuksen palvelujärjestelmää, yhteisasiakkuutta ja moniammatillisten yhteistyöverkostojen toimintaa
- arvioida, suunnitella ja/tai toteuttaa moniammatillisessa/monialaisessa/monitieteisessä työryhmässä kuntoutujien kuntoutustarpeita ja kuntoutusprosesseja
- arvioida kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä toimintakyvyn edistämisessä
- suunnitella ja/tai arvioida digitalisaatiota tai hyvinvointiteknologiaa hyödyntävää kuntoutusta

Oppimateriaalit

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kirjallisuus

  • Dean, S.G., Siegert, R.J., Taylor, W.J. (eds.) 2012. Interprofessional rehabilitation. A person-centred approach. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell
  • Autti-Rämö, I., Salminen, A.-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja