FILY4001 Tieteen etiikka (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Tieteen etiikan kysymykset tutkijoiden, tiedeyhteisön ja – instituution näkökulmista
- Etiikan käsitteistö ja teoriat tutkimusetiikan ongelmien käsittelyssä
- Erityiset tieteenetiikan kysymykset eri tieteenalojen näkökulmasta


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettisen ulottuvuuden tutkimusprosessin eri vaiheissa ja hallitsee eri näkökulmista annettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisia valintoja tutkimuseettisten ongelmien ratkaisemisessa.

Kirjallisuus

  • Clarkeburn, H. & Mustajoku, A. 2007: Tutkijan arkipäivän etiikka. Vastapaino. 978-951-768-212-1 (n), 978-951-768-284-8 (e-kirja)
  • Resnik, D. 1998: The Ethics of Science: An Introduction. Routledge 0-415-16697-7 (s), 0-415-16698-5 (n), 978-0-203-97906-8 (e-kirja)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Arviointiperusteet:
100% osallistuminen luennoille (joko live- tai verkkoluennoille). Pisteistä vähintään 50% vaaditaan arvosanaan 1.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Kirjallinen työ (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus