EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mitä ovat hyvinvointi ja hyvä elämä? Opintojakso antaa yleistiedot hyvinvoinnin ja onnellisuuden tutkimuksesta ja hyvän elämän filosofiasta.

Kuvaus

Opintojakso esittelee eri tapoja ymmärtää hyvinvoinnin, hyvän elämän, onnellisuuden ja tyytyväisyyden käsitteitä ja näiden asioiden tutkimuksen tapoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustava ymmärrys hyvinvointiin ja hyvään elämään liittyvistä käsitteistä, hän osaa arvioida asiaan liittyvää tutkimusta ja ymmärtää hyvinvoinnin filosofian kysymyksiä.

Lisätietoja

Suoritustapoja on kaksi:

1) Osallistuminen kontaktiopetukseen, jolloin luetaan luennoilla ilmoitetut lukemistot ja suoritetaan luennoilla ilmoitetut tehtävät.

2) Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja molempiin teoksiin perustuva kuulustelu eTentissä.

Kirjallisuus

  • Guy Fletcher: The Philosophy of Well-Being (ISBN 978-1-74532-9 ebk)
  • William J. Talbott: Human Rights and Human Well-Being (ISBN 978-0-19-517348-2)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
12-18h kontaktiopetusta ja opetukseen liittyvät tehtävät.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallisuustentti eTentissä.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus