EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus : Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Inhimillisen maailmassa olemisen rakenne
- Minuus ja henkilöidentiteetti
- Toiseus ja vieraus
- Tietoisuus ja tiedostamaton
- Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys
- Tieteelliset ja uskonnolliset ihmiskäsitykset
- Toimijuus ja yhteiskunnalliset suhteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osa eritellä monipuolisesti ihmistutkimisen käsitteellisiä, ideahistoriallisia ja metodisia perusteita ja tunnistaa erilaisten ihmiskuvien taustalla olevia filosofisia oletuksia. Opiskelija kykenee arvioimaan kriittisesti erilaisten ihmiskuvien luonnetta sekä niiden perusoletuksia.

Oppimateriaalit

Pojman, Louis P.: Who Are We? Theories of Human Nature


Lisäksi YKSI seuraavista:

Scheler: The Nature of Sympathy (sovit. osin) (Wesen und Formen der Sympathie)

Stein: On the Problem of Empathy (Zum Problem der Einfühlung)

Kaila: Persoonallisuus

Schiller: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta

Fromm: Marx’s Concept of Man.

Kant: Anthropology from a Pragmatic Point of View (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht)

Kirjallisuus

  • Pojman, L.P. 2005: Who are we? Theories of Human Nature. Oxford University Press. 0-1-951-17927-7, 978-0-195-17927-9
  • Scheler, M. 2008: The Nature of Sympathy. Transaction Publishers cop. 978-1-412-80687-9
  • Stein, E. 1989: On the Problem of Empathy. ICS. 09-35216111 (n)
  • Kaila, E. 1982: Persoonallisuus. Otava. 951-1-06672-2 (n)
  • Schiller, F. 2013: Kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta. Tutkijaliitto. 978-952-516995-9 (n)
  • Fromm, E. 2013: Marx's concept of man. Open Road Integrated Media. 978-1-480-40209-6 (e-kirja)
  • Kant, I. 1996: Anthropology from a pragmatic point of view. Southern Illinois University Press. 0-8093-2060-6 (n), 978-0-585-27670-0 (e-kirja)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja luentotentti, tai seminaari sekä kirjallisuuden pohjalta laadittava kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen 100%, pisteistä vähintään puolet hyväksyttyyn arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus