EDUO1040 Upper Secondary Education in Finland: No Dead Ends (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• Upper secondary education as a system: general upper secondary education, dual qualifications, vocational education and training, and apprenticeship training
• Acquisition of employability skills
• Individual learning and competence development plans
• Support services in secondary education
• Curricula, pedagogical practices, everyday life at schools
• Ongoing reforms

Suoritustavat

Individual studying and/or peer and group work.

Arviointiperusteet

Learning assignment

Osaamistavoitteet

After this course
• you are familiar with the Finnish upper secondary education system
• you understand the characteristics and nature of upper secondary education

Oppimateriaalit

Online learning materials

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus