EDUO1030 Finnish Basic Education: Equal Opportunities for all (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö:

The structure and principles of Finnish Education system.
Finnish teacher as autonomous reflective practitioner.
Cornerstones of Finnish teacher education.

Suoritustavat:

Individual studying and/or peer and group work.

Osaamistavoitteet

After this course you
- know the operational principles and structures of Finnish school
- understand the characteristics of Finnish teacherhood
- understand the fundamental role of teacher education in Finnish success story

Oppimateriaalit

Instructive videos, online articles, web-sites and learning material.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus