BENP1003 Solun elämä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi keskittyy solujen rakenteen ja toiminnan perusteihin

Kuvaus


Kurssin tärkeitä konsepteja ovat veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, elämän termodynamiikka, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen.


Osaamistavoitteet

Tässä opintojaksossa keskitytään solujen rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat nukleiinihappojen proteiinien, rasva-aineiden ja hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät soluissa ja kudoksissa. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan. Erityisesti hän ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.

Oppimateriaalit

Cambpelll's Biology 10 painos (tai uudempi). Videoluennot.

Kirjallisuus

  • Campbell Biology plus MasteringBiology with Pearson eText, Global Edition, 11/E<br />Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece<br />©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017; ISBN-10: 1292170565
  • Biology: A Global Approach, Global Edition, 11/E<br />Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece<br />©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017; ISBN-10: 1292170433

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin vaihtoehtoiset suoritustavat 1) Tehtävät ja välikokeet. Jos teet kummatkin hyväksyttävästi 50 % arvosanasta tulee www-tehtävistä ja 50% välikokeesta 2) Pelkät välikokeet. 100 % arvosanasta tulee välikokeiden perusteella • Kummassakin vaihtoehdossa kaikki kolme välikoetta on suoritettava hyväksytysti: arvosana 1/5 eli 50 % tiedoista • Jos olet tehnyt www-tehtäviä, saat arvosanan automaattisesti sen vaihtoehdon mukaan, joka antaa sinulle paremman arvosanan
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus