Johtaminen

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.

2. Suunnittele opintosi.

3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.

4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 Johtamisen aineopinnot


2.1 Esitiedot

Aineopintojen suorittaminen edellyttää liiketoimintaosaamisen perusopintojen (28 op) suorittamista.

  • Jos olet suorittanut vastaavia opintoja jossain muussa korkeakoulussa, varmista ennen aineopintojen aloittamista, että aiemmin suorittamistasi opinnoista löytyy sekä sisällöltään että laajuudeltaan opintojaksoja YTTP1110-YTTP1150 vastaavat opintosuoritukset. Tarkistamme aiempien opintojesi vastaavuuden maksuttoman jakson JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op) yhteydessä.
  • Jos et ole suorittanut soveltuvia opintoja aiemmin, aloita opiskelusi liiketoimintaosaamisen perusopinnoista. Jos sinulta puuttuu osa opintojaksoista, suorita ensin puuttuvat opintojaksot.

Mikäli opiskelet aineopinnoista vain yksittäisiä opintojaksoja, riittää esitiedoiksi YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) tai vastaavat tiedot. Opintojaksolle YTTP1110 ei ole esitietovaatimuksia.

  • Opinnoissa etenemisen kannalta on erityisen tärkeää, että sinulta ovat suoritettuna ja tuoreena mielessä YTTP1110-jakson sisältöä vastaavat opinnot. Tarvittaessa päivitä osaamistasi ja kertaa keskeiset akateemiset sisällöt suorittamalla YTTP1110-jakso.

Opetusohjelma lukuvuonna 2023-2024


2.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen


Suosittelemme, että aloitat opintosi ilmoittautumalla maksuttomalle opintojaksolle JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op).

Tällä jaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit edetä opinnoissasi jo odottaessasi palautetta opintosuunnitelmastasi.

Huom! Mikäli sinulla on aiemmissa opinnoissasi/tutkinnossasi johtamisen aineopintoja vastaavia opintoja, voit palauttaa niitä koskevat todistukset JSBY6120-jaksolle ja selvittää mahdolliset hyväksiluvut.

Suosittelemme myös, että tutustut johtamisen ja henkilöstöjohtamisen perehdytystallenteeseen.

2.3 Opintojaksojen suoritustavat

Johtamisen aineopinnot voit suorittaa etä- ja verkko-opintoina. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.


2.4 Opintojen suoritusjärjestys

Johtamisen aineopinnot voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä. Voit poimia valinnaisia opintoja vapaasti yhden tai useamman teeman alta.

YJOA1920 Aineopintoseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op): Osallistuminen edellyttää liiketoimintaosaamisen perusopintojen lisäksi vähintään kolmen aineopintojakson suorittamista, mutta suositeltavaa on suorittaa useampikin jakso ennen seminaariin osallistumista. Huom! Opintojakso YJOA1920 ei kuule aineopintoihin, vaan se suoritetaan tarvittaessa erikseen.


3 Johtamisen aineopinnot tradenomeille


Liiketalouden tradenomina voit ilmoittautua johtamisen aineopintoihin, kunhan tutkinnostasi löytyy liiketoimintaosaamisen perusopintoja vastaavat opinnot.

Tutkinnossasi tulisi siis olla suoritettuna opintoja, jotka vastaavat vähintään neljää alla olevasta viidestä opintojaksosta sekä laajuudeltaan että sisällöltään. Huomioi, että suorittamiesi opintojen joukossa tulee aina olla YTTP1110-jaksoa vastaavia opintoja:

  • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
  • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)
  • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)
  • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)
  • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (5 op)

Jos et ole suorittanut aiemmassa tutkinnossasi YTTP1110-jaksoa vastaavia opintoja, sinun tulee täydentää opintojasi suorittamalla kyseinen opintojakso ennen aineopintojen aloittamista.

Jos opinnoistasi löytyy esimerkiksi vain kolmea em. opintojaksoa vastaavat opinnot, sinun tulee ensin suorittaa täydentävänä jokin puuttuvista opintojaksoista. Jos olet suorittanut esimerkiksi johtamisen, markkinoinnin ja laskentatoimen opintoja osana tutkintoasi, täydennät opintojasi joko yrittäjyyden tai viestinnän johtamisen perusopintojaksolla. Jos sinulta löytyy vastaavat opinnot vain kahdesta opintojaksosta, täydennät opintojasi kahdella puuttuvalla opintojaksolla jne.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.