MATTALKOK Matemaattisia opintoja taloustieteilijöille (15+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli koostuu taloustieteilijöille soveltuvista matematiikan ja tilastotieteen opintojaksoista. Opintojaksot liittyvät pääosin satunnaisuuden matemaattiseen teoriaan, stokastiikkaan. Moduulin vähimmäislaajuus on 15 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yhdistää reaalimaailman ilmiöitä eksakteihin matemaattisiin malleihin ja pystyy arvioimaan niitä analyyttisesti. Lisäksi hän ymmärtää stokastiikan ja simuloinnin roolit tiettyjen tulevien tilanteiden arvioimisessa.

Esitietojen kuvaus

Opiskelijan oletetaan tuntevan joukko-opin alkeita sekä raja-arvon ja potenssisarjojen ominaisuuksia. Siksi moduuli on suositeltavaa suorittaa kurssien JSBY1220 Talousmatematiikka 1 ja JSBY1230 Talousmatematiikka 2 jälkeen. R-kurssilla tilastotieteen perusteiden tunteminen on hyödyksi ja opintojaksolla MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi oletetaan todennäköisyysteorian hyvä hallinta.

Rakenne

Valitse kaikki (15+ op)