TILA410 R-kurssi (1–2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

R (https://www.r-project.org/) on yksi laajimmin käytetyissä tilastotieteen ohjelmistoista. R on korkean tason ohjelmointikieli, joka sisältää suuren määrän valmiita funktioita tilastolliseen analyysiin ja datan visualisointiin. Kurssi on jaettu aihekokonaisuuksiin, jotka liittyvät mm. ohjelmiston peruskäyttöön, aineistojen käsittelyyn ja tilastolliseen mallintamiseen. 

Osaamistavoitteet

Verkkokurssin suorittanut opiskelija
  • osaa asentaa R-ohjelmiston paketteja ja tuntee R-ympäristön
  • osaa muodostaa ja käsitellä tavallisimpia R:n tietorakenteita
  • osaa lukea aineiston R:ään datakehikkona
  • osaa laskea tunnuslukuja ja piirtää kuvia aineistosta
  • osaa käsitellä faktoreita ja merkkijonoja yksinkertaisissa tapauksissa
  • osaa käsitellä R:n valmiita funktioita
  • osaa kirjoittaa funktion ja käyttää ehtolauseita kontrollirakenteiden toteuttamiseksi
  • osaa sovittaa tilastollisia malleja
  • osaa tehdä ja tulkita yksinkertaisia tilastollisia testejä
  • osaa käyttää numeerisen laskennan menetelmiä esimerkiksi integraalien ja optimointitehtävien ratkaisemiseksi

Esitietojen kuvaus

Aikaisempi ohjelmointikokemus on eduksi. Kurssilla käsitellään myös tilastollisia malleja ja testejä, joita tulee osata tulkita.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ohjatulla verkkokurssilla on mahdollisuus osallistua ohjauksiin.
Arviointiperusteet:
Loppukokeen pistemäärä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Loppukokeen pistemäärä
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely. Ohjatulla verkkokurssilla on mahdollisuus osallistua ohjauksiin.

Opetus