MATAKTKOK Vakuutusmatematiikan temaattinen moduuli (68+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli sisältää sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkinnon eli SHV-tutkinnon opintoja. Opintoihin kuuluu todennäköisyysteoriaa, henki- ja vahinkovakuutusmatematiikkaa, rahoitusmatematiikkaa sekä tilastotieteen, taloustieteen ja tietotekniikan opintojaksoja. 

Osaamistavoitteet

Moduulin suorittaneella opiskelijalla on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkinnon eli SHV-tutkinnon perusvalmiudet.

Opiskelija tuntee henki- ja vahinkovakuutusten matemaattisten mallien perusteet ja hallitsee niiden taustalla olevan todennäköisyysteorian. Lisäksi tavoitteena on tutustua tilastotieteen ja taloustieteen perusteisiin ja ymmärtää näiden kytkös vakuutusmalleihin.

Esitietojen kuvaus

Moduulin matematiikan kursseille suositellaan esitiedoiksi matematiikan aineopintojen pakollisten kurssien suorittamista tai vastaavia tietoja. Ohjelmointi- ja algoritmiosaaminen ovat hyödyksi. Tarkemmat tiedot opintojaksojen tiedoissa.

Lisätietoja

Moduulin opintojaksot voivat kuulua myös muihin opintokokonaisuuksiin.

Moduulissa on pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja. Muiden kuin suositeltujen valinnaisten opintojaksojen valitsemisesta sovitaan opintoneuvojan kanssa.

Vakuutusmatemaatikon työtehtäviin suuntautuvalle suositellaan lisäksi tietotekniikan osaamista, erityisesti opintojaksoja

  • ITKP102 Ohjelmointi 1
  • ITKA2004 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet.

Kuvaus SHV-tutkinnon suorittamisesta on Aktuaariyhdistyksen sivuilla.

HUOM. Kurssi MATS3270 Henkivakuutusmatematiikka ei ole vielä lukuvuonna 2021-2022.

Rakenne

Valitse kaikki (68+ op)