MATS262 Todennäköisyysteoria 2 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

  • Satunnaismuuttujien ja mittojen jonojen erilaiset suppenemisen muodot
  • Riippumattomien satunnaismuuttujien summat
  • Todennäköisyysmittojen konvoluutio
  • Suurten lukujen laki
  • Keskeinen raja-arvolause

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee satunnaismuuttujien ja mittojen jonojen erilaiset suppenemisen muodot ja niiden väliset yhteydet,
  • on perehtynyt riippumattomien satunnaismuuttujien summan ominaisuuksiin ja tuntee suurten lukujen lain sekä keskeisen raja-arvolauseen,
  • tunnistaa (moniulotteiset) normaalijakaumat ja osaa kuvailla niiden ominaisuuksia karakterististen funktioiden avulla.

Esitietojen kuvaus

MATS260 Todennäköisyysteoria 1

Oppimateriaalit

Luentomoniste: C. Geiss and S. Geiss: An Introduction to Probability Theory.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy kurssin aikana kerättyjen harjoituspisteiden ja kurssitentin pistemäärän perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta