Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen


Tiedätkö, miten luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä voisi arvioida, ohjata ja tukea? Kiinnostavatko erilaiset luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä tukevat pedagogiset lähestymistavat ja menetelmät? Tarvitsetko monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen opetuksen sekä arvioinnin taitoja? Pohdituttavatko lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet tai monikielisen oppijan kielitaidon kehittäminen? Luku- ja kirjoitustaitojen monitieteisessä opintokokonaisuudessa kohtaavat erilaiset tieteelliset lähestymistavat, minkä ansiosta opiskelijalle avautuu useita erilaisia toisiaan täydentäviä näkökulmia kuhunkin tarkasteltavaan ilmiöön.

Opiskele luku- ja kirjoitustaitojen oppimista ja opettamista

Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen opinnoissa kehität ammatillista osaamistasi sekä saat välineitä luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamiseen ja tukemiseen. Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Voit soveltaa tutkittuun tietoon nojaavia hyviä käytänteitä työssäsi. Luku- ja kirjoitustaitojen sekä viestinnän opettamisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle muodostaa koko opintokokonaisuuden perustan.

Opintokokonaisuudesta hyötyvät opetus- ja kasvatustehtävissä toimivien lisäksi muun muassa psykologit, puheterapeutit,  kirjasto- ja opetushallintohenkilöstö sekä muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät henkilöt.

Millaisia luku- ja kirjoitustaitoja tämän päivän kielitaito vaatii?
Tutustu opettajiemme Sanna Luokomaan ja Sanna Mustosen blogiin aiheesta.

Lukutaito - kaikkien taito: Mahdollisuus tietoon, ymmärrykseen ja osallisuuteen Luku- ja kirjoitustaidot ovat kaikille kuuluvia oppimisen välineitä, edellytyksiä ja osallistumisen avaimia. Yliopistonopettajat Tiina Siiskonen ja Riitta Virinkoski kirjoittavat teemasta blogissa.

Miten aloitan opinnot? Katso ohjeet Näin aloitan opintoni -välilehdeltä. Vielä ehdit aloittaa opinnot keväällä 2023. Välilehdellä nyt myös kooste lv. 2023-24 opinnoista opintojen suunnittelua varten!