Liikunta- ja terveystieteet

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme: Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:

Gerontologia Päivi Eskola

Kuntoutusalan opinnot Heikki Kivistö

Lasten ja nuorten liikunta -perusopinnot Henna Haapala

Liikuntapsykologia Hanna-Mari Toivonen

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot Henna Haapala

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen Maria Schildt

Soveltava liikunta Anni Lindeman

Terveystieteet
Mari Laine (perusopinnot)
Heli Tyrväinen (aineopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu, terveyskasvatus)
Heikki Kivistö (kuntoutuksen opinnot, metodiopinnot ja tutkintotavoitteinen opiskelu, fysioterapia ja liikuntalääketiede)
Päivi Eskola (tutkintotavoitteinen opiskelu, gerontologia ja kansanterveys)

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet moduuli Heli Tyrväinen

Terveystieto Mari Laine (perusopinnot) Heli Tyrväinen (aineopinnot)

Kysy oppiaineisiin liittyvistä hallintotehtävistä koulutuspäälliköltä:
Susanna Nummi