LLTSYV Liikuntalääketieteen syventävät opinnot (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus


Osaamistavoitteet

Liikuntalääketieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida liikunnan aloittamiseen liittyviä riskejä eri ikäryhmissä
  • osaa arvioida liikunnan vaikutuksia ja riskejä sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä osaa soveltaa turvallisen ja tehokkaan liikunnan annostelun periaatteet eri kohderyhmille.
  • ymmärtää liikuntalääketieteen ja liikunnan aseman lääketieteen, liikunta-alojen ja kansanterveystyön kentässä.
  • osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää alansa tyypillisimpiä tutkimus- ja mittausmenetelmiä
  • osaa kriittisesti arvioida tutkimusprosessia ja tuotetun tiedon luotettavuutta
  • osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä
  • on vapaasti valittavilla opinnoilla vahvistanut liikuntalääketieteen asiantuntijuutta oman kiinnostuksensa ja tulevaisuuden suunnitelmien mukaan

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden perus- ja aineopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)