GRNPER Gerontologian perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Gerontologian perusopinnoissa opiskelija perehtyy ihmisen vanhenemiseen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen, liikunnan ja ympäristön merkityksen.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet

- tarkastella ihmisen vanhenemista yksilöllisenä ja monimuotoisena prosessina

- arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa

- arvioida ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkitystä ikääntyvän ihmisen terveyden edistämisessä

- lukea ja soveltaa tutkimuskirjallisuutta

- arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti

- työskennellä verkko-oppimisympäristössä ja kehittää verkko-opiskelutaitoja

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)