GERKOKSYV Gerontologiset erityiskysymykset -moduuli (15 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Gerontologiset erityiskysymykset –opintomoduulin tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä vanhenemisen ja vanhenemistutkimuksen ajankohtaisista erityiskysymyksistä. Moduulin opintojaksoilla opiskelija harjaantuu kriittisesti arvioimaan vanhenemistutkimusta, ottamaan osaa väestön vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimimaan vanhojen ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Moduuli on suunnattu opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja alalta (esim. terveystieteiden kandidaatiksi valmistunut opiskelija, joka ei ole gerontologian ja kansanterveyden opiskelija, tai Vanheneminen ja terveys –moduulin suorittanut opiskelija)

Osaamistavoitteet

Opintomoduulin suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee ja osaa arvioida monitieteisiä ajankohtaisia gerontologisia erityiskysymyksiä.
  • osaa selittää yhteiskunnallisten muutosten, vanhenemisen ja vanhenemisen tutkimuksen välisiä yhteyksiä eri aikakausina ja eri kulttuureissa.
  • osaa kriittisesti arvioida vanhenemistutkimusta ja osallistua vanhenemiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
  • osaa soveltaa tieteellistä tietoa vanhojen ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden kandidaattiopinnot tai Vanheneminen ja terveys -moduuli

Lisätietoja

Valitse moduuliin sisältyvistä opintojaksoista 15 op. Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Rakenne

Valitse 15 op / 20 op