YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Markkinoinnin, johtamisen, laskentatoimen, yrittäjyyden ja viestinnän johtamisen peruskursseilla opittu teoreettinen perusta muodostaa lähtökohdan yhteenvetokurssin tehtävien ratkaisemiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakso on yhteenvetokurssi (cap stone), jonka suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden merkityksen aidossa liiketoimintaympäristössä ja osaa soveltaa eri peruskursseilla oppimiaan asioita käytännössä.

Metataidot: ryhmätyötaidot, videoiden tekeminen

Lisätietoja

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Esitietojen kuvaus

Ennen kurssin alkua opintosuoritusrekisteristä pitää löytyä 3 kpl oheisista kursseista (YTTP1110/YTTP2110, YTTP1120/YTTP2120, YTTP1130/YTTP2130, YTTP1140/YTTP2140 ja YTTP1150/YTTP2150). Esitietovaatimuksiksi hyväksytään myös vastaavat peruskurssit, joita on suoritettu 12 opintopisteen verran.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ilmoitetaan vuosittain.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Palautettava kurssityö
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus