YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö
 • Työhyvinvoinnin taustatasot ja näkökulmat
 • Positiivisen psykologian näkökulma ja työn ilo
 • Stressi, työuupumus ja niiden ehkäisy
 • Työn muutoksen hallinta
 • Tietotyö ja työn hallinta
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatimisen perusteet
 • Johtajuus ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
 • tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta
 • arvioida ja kehittää työhyvinvointia strategisena tekijänä yrityksissä
 • tunnistaa perusteet työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen
 • käyttää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan osaamisen ylläpitoon
 • arvioida työelämän muutosten vaikutusta työhyvinvointiin
 • tunnistaa johtajuuden ja työyhteisötaitojen yhteyden työhyvinvointiin
 • seurata, arvioida ja ylläpitää omaa työhyvinvointiaan.

Lisätietoja

Opintojaksolla tarkastellaan työhyvinvoinnin johtamista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua näkökulmista. 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aloitusluento ja itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkokurssi, sisältää itsenäistä ja ryhmissä työskentelyä. 

Oppimateriaalit:

Oppimateriaali vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Opetus