VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, luotettavan ja vastuullisen journalismin kriteereihin sekä viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.


Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
  • ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet
  • tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
  • pystyy erittelemään, mistä eettisen journalismin osatekijät muodostuvat
  • motivoituu pohtimaan omia viestintä- ja vuorovaikutuseettisiä periaatteitaan sekä osaa jäsentää ja arvioida niitä

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Kirjallisuus

  • Johannesen, Valde & Whedbee 2008 Ethics in human communication (6. painos)
  • Neuvonen 2005 Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
  • Tiilikka 2008 Journalistin sananvapaus (e-kirja)
  • Tompkins 2019 Practicing communication ethics: development, discernment, and decision making (2. painos)
  • Ward 2018 Disrupting Journalism Ethics. Radical Change on the Frontier of Digital Media

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta 1. vuosi viestinnän ja journalistiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, kirjallisuus sekä oppimistehtävät ja tentti.

Opetus