TTMA1004 Mielenterveys ja tunneosaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys ja psyykkinen hyvinvointi sekä niihin liittyvät keskeiset tekijät
Tunteiden säätely
Kriisit ja stressi
Koulun rooli mielenterveyden edistämisessä 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • määritellä ja käyttää lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen ja tunteiden säätelyyn liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä tunteiden säätelyn näkökulmasta 

Lisätietoja

Avoin yliopisto: Kirjallisuus suoritetaan oppimistehtävänä.

Oppimateriaalit

Paketti 1 

Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0

Paketti 2:
Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.).
Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen. Huom. kirjapakettiin kuuluvat kaksi kirjaa tentitään samalla tenttikerralla. Tämä koskee sekä pakettia 1 että pakettia 2.
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 % (paketti 1: 50% + paketti 2: 50%)
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (1.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen (molemmat kirjat tentitään samalla tenttikerralla)

Kirjallisuus:
  • Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
  • Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0

Opetus

x

Tentti (1.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely, kirjatentti (molemmat kirjat tentitään samalla tenttikerralla)

Kirjallisuus:
  • Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.).
  • Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen perustuvan oppimistehtävän laatiminen

Kirjallisuus:
  • Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
  • Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0
  • Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.)
  • Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Opetus