NUOP1002 Nuoret, media ja vapaa-aika (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältöinä ovat:

nuorten kasvuympäristöt, nuorten arjen rytmit, nuorten vapaa-ajanvietto, nuorten mediakäyttäytyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· eritellä perheen, vertaissuhteiden ja median roolia nuorten kasvuympäristöinä,

· jäsentää ja kuvailla nuorten arkea, ajankäyttöä ja vapaa-ajanviettotapoja ja

· ymmärtää nuorten mediakäyttäytymistä ja tunnistaa sen mahdollisuuksia ja haasteita.

Oppimateriaalit

1. Hakanen, T., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) 2019. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto. Valtion liikuntaneuvosto. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 139. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2019/02/Lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf

2. Lahikainen, A R., Mälkiä, T. & Repo, K. (toim.) 2015. Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

3. Myllyniemi, S. (toim.) 2016. Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 93. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2016/01/Nuorisobarometri_2015_ISSUU.pdf

Merikivi, J., Myllyniemi, S. & Salasuo, M. (toim.) 2016. Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion liikuntaneuvosto. Nuorisoasiain neuvottelukunta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 104. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/media_hanskassa.pdf

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ja arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta