KIRP131 Länsimaisen kirjallisuuden historia (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Euroopan kirjallisuushistoria.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa.

Oppimateriaalit

Euroopan kirjallisuushistoria -verkkosivut
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/kirjallisuuden_aikajana

Kirjallisuus

  • Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia; ISBN: 978-951-692-721-6
  • Auerbach: Mimesis Esitietovaatimukset; ISBN: 951-717-657-0

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).  

Ei julkaistua opetusta