JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

• Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
• Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
• Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
• Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
• Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
• Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
• tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
• osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
• osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
• osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
• ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
• ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
• ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
• osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä oleva materiaali (esim. luentovideot, tieteelliset artikkelit)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta