KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Valitun lajin tekstikokoelman kirjoittaminen. Oman kirjoitusprosessin tarkastelu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· soveltaa kirjoittamisen perusopinnoissa oppimiaan lajitietoja ja -taitoja

· tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman

· tunnistaa ja kehittää oman kirjoitusprosessinsa vaiheita

· soveltaa itsenäisesti saamaansa palautetta

· kuvata ja perustella omaa työskentelytapaansa.

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta