Liikuntapsykologia

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 

 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin.
 2. Suunnittele opintosi.
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa.


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.


2 LIIKUNTAPSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT (25 op)

Voit suorittaa perusopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste. Perusopintokokonaisuuden (25op) suorittamiseen on hyvä varata vähintään yksi lukuvuosi, mutta opintoja voi suorittaa pidemmälläkin aikavälillä joustavasti.


2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Luot itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ensimmäisellä liikuntapsykologian opintojaksollasi ja päivität sitä seuraavien opintojaksojen alussa kyseisen opintojakson tavoitteiden osalta. HOPS on sinun itsellesi tekemä suunnitelmallinen kuvaus omista tavoitteistasi liikuntapsykologian opinnoissa. HOPSin tarkoituksena on: 

 • auttaa sinua hahmottamaan opiskeluun käytettävää aikaa ja aikataulua
 • selkiyttää opiskelusi lähtökohtia ja päämääriä
 • tukea sinun tietoista ja itseohjautuvaa akateemista identiteettiäsi
 • tukea sinun liikuntapsykologisen asiantuntijuuden rakentamistasi
 • saada sinut pohtimaan tapojasi oppia ja opiskella

2.2 Opintojaksojen suoritustavat

Voit aloittaa liikuntapsykologian perusopinnot milloin tahansa ilmoittautumalla haluamiesi opintojaksojen suoritustapoihin. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksojen välillä. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Voit suorittaa liikuntapsykologian perusopinnot etänä verkko-opintoina. Huomioithan kuitenkin, että sinulla on mahdollisuus suorittaa LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa myös lähiopetuksena valintasi mukaan joko Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys

Liikuntapsykologian perusopintojen suositeltava suoritusjärjestys:


2.4 Aiemmin aloitettujen perusopintojen jatkaminen

Jos olet suorittanut osan liikuntapsykologian perusopinnoista vanhan opetussuunnitelman mukaan, tutustu alta liikuntapsykologian perusopintojen muutoksiin ja opintojaksojen korvaavuuksiin uudessa opetussuunnitelmassa 2020–2023.

Jos olet suorittanut uutta opintojaksoa vastaavat opintojaksot vanhasta opetussuunnitelmasta, sinun ei tarvitse suorittaa vastaavaa opintojaksoa uudesta opetussuunnitelmasta.

 • Jos olet esimerkiksi suorittanut LPSY1001 Liikuntapsykologian perusteet (2op) ja LPSP1002 Liikuntapsykologian perusteet 2 (3op), korvaavat ne opintojakson LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5op).

Jos et ole suorittanut uutta opintojaksoa vastaavia opintojaksoja vanhasta opetussuunnitelmasta, sinun tulee suorittaa uuden opetussuunnitelman mukainen opintojakso.

 • Jos olet esimerkiksi suorittanut vanhan opetussuunnitelman LPSY1001 Liikuntapsykologian perusteet (2op), mutta sinulta puuttuu LPSP1002 Liikuntapsykologian perusteet 2 (3op), sinun tulee suorittaa uuden opetussuunnitelman LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5op).

2.5 Liikuntapsykologian perusopinnot Jyväskylän yliopistossa tutkintoa suorittaville

Jos suoritat tutkintoa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, voit suorittaa liikuntapsykologian perusopinnot maksutta tiedekunnassa. Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu Sisussa. Perusopintojen rakenne, sisällöt ja linkit Sisuun löytyvät opinto-oppaasta.

Jos suoritat tutkintoa Jyväskylän yliopistossa jossain muussa tiedekunnassa kuin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, voit suorittaa liikuntapsykologian perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Voit hakea tutkinto-opiskelijoiden 10 opiskelijan maksuttomaan kiintiöön tai voit suorittaa opintoja maksamalla yleisen opintomaksun. Avoimen yliopiston opintojaksoille ilmoittaudutaan tämän opinto-oppaan Opintotarjontamme -välilehdeltä.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy lisää liikuntapsykologian tiimiltä tai ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 LIIKUNTAPSYKOLOGIAN AINEOPINNOT (35 op)

Voit suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan tai vain haluamasi opintojaksot. Huomioithan etenkin, jos suoritat useita opintojaksoja kerralla, että opiskeluun tulee varata noin 27 tuntia per opintopiste. Aineopintokokonaisuuden (35op) suorittamiseen on syytä varata puolestatoista kahteen lukuvuotta, mutta opintoja voi suorittaa pidemmälläkin aikavälillä joustavasti.


3.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Luot itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ensimmäisellä liikuntapsykologian opintojaksollasi ja päivität sitä seuraavien opintojaksojen alussa kyseisen opintojakson tavoitteiden osalta. HOPS on sinun itsesi tekemä suunnitelmallinen kuvaus omista tavoitteistasi liikuntapsykologian opinnoissa. HOPSin tarkoituksena on: 

 • auttaa sinua hahmottamaan opiskeluun käytettävää aikaa ja aikataulua
 • selkiyttää opiskelusi lähtökohtia ja päämääriä
 • tukea sinun tietoista ja itseohjautuvaa akateemista identiteettiäsi
 • tukea sinun liikuntapsykologisen asiantuntijuuden rakentamistasi
 • saada sinut pohtimaan tapojasi oppia ja opiskella

3.2 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinun tulee suorittaa seuraavat opinnot:

 • Liikuntapsykologian perusopinnot (25 op)

3.3 Opintojaksojen suoritustavat

Voit aloittaa liikuntapsykologian aineopinnot milloin tahansa perusopinnot suoritettuasi. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksojen välillä. Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Voit suorittaa liikuntapsykologian aineopinnot pääosin etänä verkko-opintoina. Huomioithan kuitenkin, että seuraavaan opintojaksoon kuuluu lähiopetusta valintasi mukaan joko Jyväskylässä tai Helsingissä:

 • LPSA1001 Psyykkinen valmennus 2

3.4 Opintojen suoritusjärjestys

Liikuntapsykologian aineopintojen suositeltava suoritusjärjestys:


Tervetuloa opiskelemaan liikuntapsykologiaa Jyväskylän avoimeen yliopistoon!

Jäikö jokin asia mietityttämään? Kysy lisää liikuntapsykologian tiimiltä tai ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.