YFISYVPOL Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, politiikan opintosuunta (90 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot rakentuvat maisterintutkielmaa tukevien teorioiden ja tutkimuskäytäntöjen vahvistamiseen sekä niiden aikana suunnitellaan ja kirjoitetaan maisterintutkielma omassa opintosuunnassa. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan omaa maisterintutkielman tekoa.

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot jakautuvat filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntiin. Opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt teoreettista tietoa ja osaamistaan, hän on perehtynyt johonkin opintosuuntansa erityisalaan, hänen menetelmäosaamisensa on syventynyt ja hän on saavuttanut tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen jossakin opintosuunnista antaa valmiudet työskentelyyn oman opintosuunnan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Rakenne

Valitse 90 op