MTEPER Musiikkiterapian perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
• luetella musiikkiterapian perusmenetelmät ja kuvailla musiikkiterapian sovellusten käyttömahdollisuuksia
• kuvata musiikin ja tunteiden välisiä yhteyksiä sekä selittää musiikin vaikutuksia havainto- ja kehityspsykologisena ilmiöinä
• käyttää tiedonhakua taustatiedon löytämiseen
• tunnistaa teoriatiedon ja kokemuksellisen toiminnan yhteyksiä
• raportoida oppimastaan suullisesti ja kirjallisesti tuottaa pienimuotoisen tutkielman

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)