MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luentokurssi, oppimistehtävät. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

• Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80 %)
• Oppimistehtävän laatiminen ja hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa musiikkiterapian ammattialana koulutusta, tutkimusta ja kliinisiä käytäntöjä sivuavien periaatteiden, käytänteiden ja esimerkkien valossa
• ymmärtää musiikin erityismerkityksiä terapia- ja kuntoutuskontekstissa
• tuntee musiikkiterapian pääkohderyhmät, -mallit ja -menetelmät.

Lisätietoja

Ajoitus: Perusopintokokonaisuuden (kokonaiskesto n. yksi vuosi) avauskurssi, 1(4)

Oppimateriaalit

• Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2007). Musiikkiterapiapalvelut.
• Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136.
• Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
• Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1).
• Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
• Erkkilä, J. Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
• Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Kirjallisuus

  • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2007). Musiikkiterapiapalvelut.; ISBN: 978-951-98741-5-9
  • Erkkilä, J. Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia, 34 (4), 251-263.
  • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikkiterapia, 28(1)
  • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2)
  • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012). Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21), 1656-61.
  • Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa. (1995); ISBN: 951-34-0504-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde