ESPAIN Espanjan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintätaidot

● Opiskelija on tutustunut espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.

● Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.

● Opiskelija ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä.

Sisältöosaaminen

● Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestä vaihtelusta

● Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan.

● Opiskelija kykenee hankkimaan uutta tietoa sekä arvioimaan ja omaksumaan sitä.

● Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavat pedagogiset välineet ja taidot.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)