ESPA041 Suullinen taito (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Keskustelu sovituista aiheista ja keskustelun ohjaamisen harjoituksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Opettajan arviointi suullisesta taidosta (espanjan kielen hallinta, johon kuuluu sujuvuus, sanaston ja rakenteiden hallinta, 80%, ja peruskommunikaatiostrategiat, aktiivinen kuuntelu, toisen sanomiseen reagointi, kyky perustella omia mielipiteitä, 20%), ja keskustelun ohjaamisen taidoista

Osaamistavoitteet

Keskusteluharjoituksissa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään varmasti ja selkeästi kommunikaatiotilanteen vaatimalla tavalla.
Opiskelija osaa soveltaa opetustilanteeseen perusopinnoissa opittuja keskustelunohjausmalleja.

Lisätietoja

Edeltävät tiedot: Perusopintojen Suullinen taito ja tekstiymmärrys -kurssin suoritus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde