ERIAINERI Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Oppimisvaikeudet, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus, erilaiset kommunikaatiomenetelmät, vammaistutkimus, autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
*kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä
*erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä
*analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa

Rakenne

Valitse 35 op / 45 op