DIGKOK Digitaalinen elämä -opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opintokokonaisuudessa käsitellään digitalisaatiota esimerkiksi uudenlaisen yhteisöllisyyden, verkostojen, perheen ja ajankäytön, elämänkaaren, liikkumisen, asumisen, kuluttamisen ja työn näkökulmasta. Opintokokonaisuudessa pohditaan luennoin, käytännön esimerkein ja harjoituksin myös digitalisaation uusia mahdollisuuksia arjen toiminnan kehittämisessä ja yksilöjen ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamisessa. Tärkeä osio opintokokonaisuudessa on myös digitalisaation ja informaation muuttumisen myötä nousseita eettisiä kysymyksiä pohtiva filosofian kurssi.

Osaamistavoitteet

Opetusmoduuli/kokonaisuus, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään tietotekniikan ja digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin jokapäiväisessä elämässä ja työssä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on perusteellinen näkemys digitalisaation yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä ja eettisistä vaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kyky soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)