CIBKOK Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus (30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op, joista 15 op on pakollisia opintoja (ns. core-kurssit) ja 15 op valinnaisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla. Opiskelija tuntee hermoston ja aivojen toiminnan monitieteiset teoriat sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustu-vat aivokuvantamisen teknologiat ja niiden käytön. Opiskelijalla on valmiudet hermoston ja aivojen toiminnan, sen kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien sekä sairauksien ymmärtämiseen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden hallintaan ja mallintamiseen.

Lisätietoja

Opetus- ja työmuodot: Opintokokonaisuus toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä aivotutkimuskeskuksessa toimivien laitosten kanssa. Opetusmuotoina ovat luentokurssit, kirjatentit ja laboratoriotyöskentely.
Edeltävät opinnot: Vähintään oman pääaineen perusopinnot tai vastaavat aiemmat opinnot.
Hakuaika: Huhti- ja lokakuun sivuainehakujen yhteydessä

Rakenne

Valitse 30 op / 15 op