APEPED Aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Omakohtaistuminen
Tutkiva asenne
Dialogisuus

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on autonominen aikuiskouluttaja, joka pystyy toimimaan nykyisessä nopeasti muuttuvassa epävarmuuden maailmassa, erilaisissa ihmisten välisissä tilanteissa. Ihmiskäsityksellisenä oletuksena on, että aikuisuuteen sisältyy mahdollisuus olla suhteellisen autonominen. Autonominen aikuiskouluttaja on tietoinen toimintatavoistaan, kykenee perustelemaan ne ja muuttamaan toimintatapojaan harkiten ja joustavasti. Hän ei ole yhteiskunnan ja koulutuksen muuttuviin arvosuuntauksiin kritiikittömästi sopeutuva yksilö.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)